28.07.2015 Organik Hayvancılık Ve Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Teblig


Organik Hayvancılık Ve Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (tebliğ no: 2015/31)15.07.2015 tarihinde Sayı: 29417 (2.Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanmıştır.